o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie powstały z myślą o kompleksowej ochronie życia i zdrowia ubezpieczonych pracowników oraz ich rodzin.

Najważniejszymi korzyściami grupowego ubezpieczenia na życie są:

  • szeroka ochrona – ubezpieczenie gwarantuje ochronę przez całą dobę na całym świecie,
  • uniknięcie bez podatku – świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym,
  • indywidualna kontynuacja umowy – istnieje możliwość ubezpieczenia pracownika i współmałżonka na zasadach kontynuacji po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy.

Zalety ubezpieczenia Bezpieczna Grupa:

  • grupa już od 3 osób
  • ochroną w ramach umowy dla pracowników oraz małżonków,
  • pracownicy mają prawo przystąpić do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania.

Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy na pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy ciąży obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika (również wtedy gdy pracownik był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, np. podczas urlopu, choroby, czy też innej usprawiedliwionej obecności w pracy). Odprawa – jej maksymalna wysokość to równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownika – jest należna nawet wtedy, gdy śmierć pracownika nie miała związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Pracodawca zwolniony jest z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku wykupienia przez niego ubezpieczenia na życie na rzecz swojego pracownika.

Prosimy o kontakt z naszym doradcą w celu doboru właściwego zakresu ubezpieczenia i przygotowania najlepszej ofert ubezpieczenia życiowego dla pracowników Państwa firmy.

ubezpeczenia poznań