o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie

Gwarancja Ochrona jest ubezpieczeniem terminowym przeznaczonym dla klilenta indywidualnego. Jest efektywnym sposób na zabezpieczenie Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W dynamicznym, pełnym zagrożeń świeci stanowi zabezpieczenie dla Twoich najbliższych.
Gwarancja Ochrona charakteryzuje się możliwością dopasowania zakresu odpowiadającego indywidualnym potrzebom naszych Klientów. Najważneijszy element zakresu stanowi – w przypadku śmierci, wypłata wskazanej przez Ciebie osobie umówionej sumy ubezpieczenia. Kwota ta stanowi zabezpieczenie finansowe dla Twojej rodziny.

Korzyści wynikajace wyboru Gwarancji Ochrony jako zabezpieczenia:

  • świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym
  • w razie poważnej choroby, jako opcja istnieje możliwość uzyskania świadczenia
  • w przypadku całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, przejęcie opłacania składek przez Towarzystwo
  • w razie trwałej utraty zdrowia, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wypłatę części sumy ubezpieczenia, proporcjonalnie do stopnia utraty zdrowia
  • w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłatę dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie wymaga prawidłowego określenia potrzeb Klienta, niezbędny jest więc bezpośreni kontakt z naszym Doradcą.

ubezpeczenia poznań