o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Indywidualne ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

SuperFundusz to indywidualne, bezterminowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Rozwiązanie to jest idealne dla osob zdecydowanych na systematyczną, budowę kapitału. Regularne oszczędanie wydaję się niezbędnym działaniem, które ochroni nas przed dramatem niewystarczających środków finansowych po przejściu na emeryturę.

Ideą ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym jest budowanie kapitału poprzez powierzanie składek naszych Klientów światowym, profesonalnym funduszom inwestycyjnym. To one w oparciu o wybraną przez Klienta strategię inwestowania, pomnażają nasz kapitał. Klient uzyskuje dostęp do funduszy akcyjnych, zrównoważonych, bezpiecznych i funduszu gwarantowanego.

Prezentowany produkt charakteryzuje się elastycznością (możliwość zawieszenia opłacania składek), bezpieczeństwem lokowanych środków i niskimi kosztami obsługi.

Zbudowanie programu emerytalnego opartego o ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym wymaga bliższych informacji o potrzebach Klienta. Na ich podstawie tworzy się rozwiązanie skrojone na miarę możliwości i oczekiwań.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Doradcą.

ubezpeczenia poznań