o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Programy medyczne dla firm i instytucji

Programy medyczne w formie grupowej skierowane do pracowników firm i instytucji są jednymi z najbardziej efektywnych i atrakcyjnych sposobów motywacji pozapłacowej. Dają pracodawcom
i pracownikom liczne korzyści, do których można zaliczyć wzrost efektywności funkcjonowania organizacji oraz oszczędność czasu, komfort i skuteczną opiekę medyczną pracownika i jego rodziny.

Oferowane przez nas rozwiązania w formie grupowej pozwalają na opracowanie programu opieki medycznej dopasowanego do Państwa organizacji. Istnieje możliwość wyboru dwóch rozwiązań grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pierwszy realizowany jest bezgotówkowo w oparciu o sieć placówek własnych i partnerskich Centrum Medycznego LIM (Compensa Zdrowie w pięciu różnych opcjach zakresu), drugi o sieć specjalistycznych placówek ochrony zdrowia lub refundację kosztów poniesionych w dowolnej niepublicznej placówce medycznej w kraju (Compensa MULTI Zdrowie w trzech opcjach zakresu).

Programy wyróżniają się:

  • możliwością wykonywania badań medycyny pracy (oba warianty)
  • możliwością ubezpieczenia członków rodziny (Compensa Zdrowie)
  • możliwością rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego o opiekę medyczną podczas wyjazdów zagranicznych (Compensa Zdrowie)

Informujemy jednocześnie, że kwota opłaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku obu wariantów)

W celu doboru właściwego zakresu ubezpieczenia i stworzenia dedykowanego dla Państwa programu opieki medycznej – prosimy o kontakt z naszym Doradcą.

ubezpeczenia poznań