o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych – zapewniają pełną ochronę pojazdu w zakresie OC, AC, NNW, Assistance oraz Ochrony Prawnej.
Istnieje możliwość zawarcia każdego z tych ubezpieczeń odrębnie. Zapewniamy prawidłowy dobór AutoCasco – nowoczesnego ubezpieczenia opartego o zasadę all risk, zapewniającego ochronę pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w kraju i za granicą.

Proponujemy najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia OC ppm – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wynikające z ruchu pojazdów w kraju i za granicą.
Assistance – pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach na drodze dla kierowcy i pasażerów samochodu. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem m.in. holowanie, samochód zastępczy, a wyższych wariantach koszty hoteli, pomoc medyczną na terenie całej Europy.
Ochrona Prawna – ubezpieczenie pozwala na pokrycie kosztów pomocy prawnej w przypadku zdarzeń związanych z posiadaniem i korzystaniem z pojazdu. W praktyce oznacza to pokrycie porad prawnych, wynagrodzeń adwokata i innych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.
moto DNA kod – wyjątkowe ubezpieczenie, które łączy w sobie atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej samochodu (OC i AC) wraz z jego zabezpieczeniem przed kradzieżą poprzez znakowanie pojazdu. Pakiet niesie ze sobą szereg korzyści polegających na rozszerzeniu zakresu: m.in. zniesienie udziału własnego, niestosowanie potrącenia z tytułu amortyzacji, utrzymanie zniżek i inne. Zabezpieczenia moto DNA kod mogą być zastosowane w przypadku samochodów osobowych nie starszych iż 5 lat, o wartości co najmniej 20.000 zł.

ubezpeczenia poznań