o firmie
GWARANT Ubezpieczenia

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie NNW – ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w formie indywidualnej lub grupowej. Obejmuje świadczenia z tytułu częściowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wskutek NNW oraz rozszerzenia o ryzyka dodatkowe i assistance medyczny. Ubezpieczenie może być zawarte na 1 rok lub okres krótszy, uzależniony od potrzeb Klienta (wyjazd służbowy, wyjazd na narty itp.)
Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych – przeznaczone są dla osób wyjeżdżających w celach wypoczynkowych lub służbowych. Obejmują ubezpieczenia kosztów leczenia, kosztów transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego oraz odpowiedzialności cywilnej. Kilka wariantów ubezpieczenia gwarantuje, że nasi Klienci otrzymują najlepsze rozwiązania, w których szeroki zakres idą w parze z umiarkowaną składką. Ubezpieczenia dostępne są w formie umów indywidualnych lub umów grupowych (skierowanych do pracowników firm lub grup zorganizowanych).

W celu przygotowania ofert odpowiadającej Państwa potrzebom prosimy o kontakt z naszym Doradcą.

ubezpeczenia poznań